حوادث به وجود آمده در پمپ بنزین‌ها، بحث دزدی و مسائل دیگر، باعث شده تا نیاز وجود یک سیستم نظارت تصویر در آن‌ها به شدت احساس شود. حفظ امنیت کارکنان نیز یکی از دلایل دیگر در استفاده از دوربین مداربسته و سیستم نظارتی در پمپ بنزین ها می باشد. در حال حاضر، صاحبان پمپ بنزین‌ها می‌توانند بر پمپ های جایگاه سوخت، با دوربین‌های امنیتی در فضای باز، نظارت داشته باشند. این به این معنی است که آنها می توانند پلاک ماشین فردی را که در حال دزدی می‌باشد را ببینید، با استفاده از دوربین مداربسته در پمپ بنزین‌ها دیگر مجبور به قرار دادن کارکنان در معرض خطر دزدی و اتفاقات غیر منتظره نیستند.