امروزه راه اندازی سیستم های تلفنی در همه شرکت ها یک نیاز اولیه محسوب می شود ، با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تقاضای امکانات جدید، به تدریج تمایل شرکت ها بسوی راه اندازی سیستم های تلفنی ویپ ( تلفن بر روی بستر شبکه) رفته است به منظور آشنایی بیشتر با برخی از امکانات سیستم های تلفنی ویپ، مواردی از آنها که قابل پیاده سازی در سیستم تلفنی الستیکس و ایزابل هستند در ذیل موجود می باشد

–  بی نیاز از کابل کشی تلفن و قابل پیاده سازی بر روی بستر شبکه 

–  راه اندازی کنفرانس‌های صوتی و تصویری 

–  ادغام دستگاه تلفن با کامپیوتر شخصی 

–  تماس کاربران خارج از سازمان به صورت رایگان به هر نقطه از دنیا 

–  امکان گسترش آسان 

–  مدیریت متمرکز و آسان 

–  ارسال اتوماتیک فکس های دریافتی به ایمیل

–  صف انتظار تنظیم ساعات اداری

–  گزارش گیری و ارسال اتوماتیک فایل های صندوق صوتی به ایمیل

–  امکان ارائه شماره تلفن‌های داخلی به تعداد بالا