دوره MTCNA

اولین دوره آموزشی میکروتیک MTCNA می باشد. در دوره MTCNA افراد با تجهیزات میکروتیک آشنا شده و توانایی پیکر بندی روتر های شرکت میکروتیک را بصورت کامل فرا گرفته و با مباحث مهمی همچون Qos، Routing، NAT،firewall و … آشنا میشوند. دوره MTCNA پیش نیاز سایر دوره های میکروتیک میباشد.

سرفصل دوره :

Section1: Introduction

About Mikrotik
First time accessing the router
RouterOS command line interface (CLI)
RouterOS CLI principles
Initial configuration (Internet access)
Upgrading RouterOS
Manage RouterOS logins
Manage RouterOS services
Managing configuration backups
Reinstalling a RouterOS device (Netinstall)
RouterOS License Levels
Laboratory

Section 2: DHCP

DHCP server and client
Address Resolution Protocol (ARP)
laboratory

Section 3: Bridging

Bridging overview
Bridge wireless networks
laboratory

Section 4: Routing

Routing overview
Static routing
laboratory

Section 5: Wireless

802.11a/b/g/n/ac Concepts
Setup a simple wireless link
Wireless Security and Encryption
Monitoring Tools
laboratory

Section 6: Firewall

Firewall principles
Firewall Filter in action
Basic Address-List
Source NAT
Destination NAT
FastTrack
laboratory

Section 7: QOS

Simple Queue
One Simple queue for the whole network (PCQ)
laboratory

Section 8: Tunnels

PPP settings
IP pool
Secure local network
Point-to-point addresses
Secure remote networks communication
laboratory

Section 9: Misc

RouterOS tools
Monitoring
laboratory