دوره MTCWE

در  دوره MTCWE افراد با پیاده سازی شبکه های وایرلس با استفاده از تجهیزات میکرو تیک آشنا می شوند و می توانند توپولوژی های مختلف وایرلس را نصب، راه اندازی و رفع اشکال کنند. پیش نیاز دوره MTCWE دوره MTCNA می باشد. پس از اتمام دوره MTCWE افراد توانایی نصب سخت افزارهای وایرلس را نیز کسب و با مفاهیم و استاندارد های آن آشنا خواهید شد .

سرفصل دوره  : 

Section 1: Wireless Installations

Section 2: Wireless Standard

Section 3: Wireless Tools

Section 4: Wireless Troubleshooting

Section 5: Wireless Advanced Settings

Section 6: 802.11n

Section 7: Wireless Security

Section 8: WDS and MESH

Section 9: Wireless Bridging

Section 10: Nstreme Protocol

Section 11: Nv2 Protocol