دوره MTCTCE

در دوره MTCTCE افراد با پیکربندی کنترل پهنای باند و مدیریت ترافیک و استفاده از ویژگی Web Proxy و DNS Caching  در میکروتیک به صورت کامل آشنا می شوند. پیش نیاز دوره MTCTCE دوره MTCNA می باشد.

سرفصل دوره :

Section 1: Packet flow diagram

Section 2: Firewall filter/nat/mangle

Section 3: Quality of Service

Section 4: DNS client/cache

Section 5: DHCP client/relay/server

Section 6: Web Proxy