دوره Exchange Server

نرم افزار Exchange یکی از کارآمدترین و قدرتمند ترین ایمیل سرورهای دنیاست که به افراد توانایی ارسال، دریافت، مدیریت و به اشتراک گذاری ایمیل ها را می دهد.
افراد پس از گذراندن دوره Exchange می توانند این نرم افزار را برای سازمانهای با مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ نصب و راه اندازی کنند. همچنین در دوره Exchange امکان اتصال از طریق وب، موبایل و کامپیوتر به ایمیل را نیز فراهم می شود.

 

Exchange (70-662) Syllabus

Section 1:Deploying Exchange Server 2010
Section 2:Configuring Mailbox Servers
Section 3:Managing Recipient Objects
Section 4:Managing Client Access
Section 5:Managing Messaging Transport
Section 6:Implementing Messaging Security
Section 7:Implementing High Availability
Section 8:Implementing Backup and Recovery
Section 9:Counfiguring Messaging Policy and Compliance
Section 10:Securing Exchange Server 2010
Section 11:Maintaining Microsoft Exchange Server 2010
Section 12:Upgrading from Exchange Server 2003 or Exchange Server 2007 to Exchange server 2010
Section 13:Implementing Exchange Online With Office 365
Section 14:Advanced Topics in Exchange Server 2010